Aktualności

 Start / Aktualności / szczegóły


Wiadukt na DK44 nie czeka na wiosnę

2019-02-26

24. sprężone, betonowe belki o wadze blisko 30 ton każda, zamontowano w minionym tygodniu na dwóch przyczółkach budowanego wiaduktu, jaki docelowo będzie przebiegać w ciągu modernizowanej drogi krajowej numer 44 w Tychach. Na tym nie koniec. Na ostatniej radzie budowy (22-02) Generalny wykonawca inwestycji - firma Eurovia Polska S.A. ? przedstawił harmonogram prac na najbliższe tygodnie.

Bez przerwy zimowej

Jeszcze przed zimą na DK44 udało się przełożyć ruch na prawie całym blisko 1,6-kilometrowym odcinku modernizowanej drogi, dzięki czemu kierowcy poruszają się po nowej nawierzchni. Generalny wykonawca zrealizował plan i choć zgodnie z kontraktem mógł wprowadzić przerwę sezonową, to jednak pomimo wstrzymania robót drogowych (tych z uwagi na niskie temperatury nie można było kontynuować), cały czas prowadzono prace na obiektach.

Nad i pod DK44

Najistotniejszym elementem całej modernizacji jest bez wątpienia bezkolizyjny węzeł drogowy, jaki powstaje na przecięciu DK44 z ulicami Mysłowicką, Kościelną i Główną. Właśnie tu widoczne jest największe zaawansowanie prac. Zimą prowadzone były one z uwzględnieniem reżimu technologicznego - obiekty inżynieryjne były właściwie zabezpieczone, ogrzewane, prowadzono bieżące pomiary temperatur betonu. Aktualnie wybudowano dwa przyczółki przyszłego wiaduktu, które połączono za pomocą 24. betonowych, sprężonych belek. Operacja montażu wykonywana była przy pomocy specjalistycznego dźwigu, który układał belki o ważące blisko 30 ton każda na przygotowanych przyczółkach. Następnym istotnym elementem budowy będzie wykonanie płyty nośnej.

Równolegle prowadzone były roboty na dwóch przejściach dla pieszych. Pierwsze z nich powstaje w rejonie ul. Kościelnej i jest budowane metodą tradycyjną (najpierw powstał wykop, a następnie konstrukcja przejścia), a drugie w rejonie ul. Długiej, które realizowane jest w technologii ścian szczelinowych. Oznacza to, że w pierwszej kolejności w gruncie zostały zabudowane ściany przyszłego przejścia, a dopiero w kolejnym etapie wykopywany jest grunt metodą podstropową. Ponadto prowadzono roboty na trzech przepustach żelbetowych. Dwóch w rejonie przyszłego węzła i jednym w ciągu ul. Oświęcimskiej. Bez przerwy kontynuowana jest także budowa oświetlenia.

Wiosna na DK44

Zapisy umowy przewidują, że zimowa przerwa technologiczna na DK44 trwa do 15 marca. Po tym czasie, o ile warunki atmosferyczne będą sprzyjające, na plac budowy wrócą ekipy drogowe, a to oznacza, że zostaną wznowione prace z zakresu budowy dróg, chodników i ścieżek rowerowych.

Na użytkowanym od listopada odcinku ul. Oświęcimskiej do ułożenia pozostaje także warstwa ścieralna asfaltu, którą zgodnie ze sztuką budowlaną, układa się na samym końcu i na jak najdłuższych odcinkach. Pozwala to zminimalizować ilość tzw. szwów technologicznych. Są to miejsca, gdzie kończy się odcinek nawierzchni ułożony jednego dnia, a zaczyna kolejny, układany następnego dnia. Wyeliminowanie szwów technologicznych wpływa na poprawę warunków eksploatacyjnych drogi i zmniejsza ryzyko powstawania pęknięć w nawierzchni.

Przypomnijmy też, że Wykonawca inwestycji cały czas odpowiedzialny jest za bieżące utrzymanie modernizowanego odcinka. W systemie ciągłym naprawiane są ubytki, a także trwa odnawianie oznakowania tymczasowego. Pamiętajmy, że jest to etap budowy. Z chwilą, gdy inwestycja się zakończy i pojedziemy po nowej drodze wszystkie utrudnienia i niedogodności, zostaną nam zrekompensowane.

Unijny projekt

Cały projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość inwestycji zgodnie z umowa o dofinansowanie projektu to ok. 132 mln zł, z czego aż 85 proc. wydatków kwalifikowanych stanowi dofinansowanie z UE.

Galeria zdjęć