Aktualności

 Start / Aktualności / szczegóły


DK-44: Umowa na nadzór autorski podpisana

2017-04-27

We wtorek (25.04) podpisano umowę na nadzór autorski dla projektu przebudowy tyskiego odcinka drogi krajowej nr 44. To pierwsza umowa, jaką MZUiM zawarł z firmą wchodzącą w skład zespołu, który będzie pracował nad tą inwestycją.

Za nadzór autorski nad zadaniem pod nazwą "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" odpowiadać będzie wyłoniona w drodze przetargu spółka MOSTY KATOWICE. Wartość umowy to nieco ponad 800 tys. zł.

Nadzór autorski, to podmiot który sprawuję pieczę nad zgodnością robót z projektem budowlanym. Wyjaśnia wątpliwości dotyczące określonych rozwiązań zawartych w dokumentacji, uwzględnia możliwość wprowadzenia ewentualnych zmian, wydaje rysunki zamienne czy uzupełniające.

Niebawem poznamy też Inżyniera Kontraktu, który będzie zarządzał inwestycją. Nie mówimy tu jednak o jednoosobowym stanowisku. Inżynier Kontraktu to zespół specjalistów, w skład którego będą wchodzić mi.in. inspektorzy robót drogowych, obiektów inżynieryjnych czy sieciowych, a także geodeci, specjaliści z zakresu ochrony środowiska czy organizacji ruchu.

Wśród głównych obowiązków Inżyniera Kontraktu będzie utrzymanie bieżącej komunikacji i raportowania pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu, monitoring i kontrola jakości wykonania kontraktów na roboty pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym, kontrola budżetu i kosztów, a także wszystkich innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej oceny postępu realizacji. Postępowanie przetargowe jest w toku, a już 5 maja nastąpi otwarcie ofert.

Kolejny ważny krok to ogłoszenie przetargu na Generalnego Wykonawcę inwestycji, co zaplanowano po długim, majowym weekendzie.