Aktualności

 Start / Aktualności / szczegóły


PRZEBUDOWA DK-44: Znamy Inżyniera Kontraktu. Kto zostanie Generalnym Wykonawcą?

2017-07-04

10 firm stanęło do przetargu na Generalnego Wykonawcę przebudowy 2,5-kilometrowego odcinka przebiegającej przez Tychy drogi krajowej nr 44. W środę, 28 czerwca, nastąpiło otwarcie ofert. Aktualnie ich poprawność bada komisja przetargowa. MZUiM podpisał też umowę z Inżynierem Kontraktu, który będzie zarządzał inwestycją.

Przetarg na generalnego wykonawcę otwarty

28.06.2017 nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych dla Projektu "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach". Oferty złożyło 10 firm budowlanych. Obecnie trwają prace komisji przetargowej. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy dokonywaniu wyboru to cena (60%), okres gwarancji i rękojmi (20%), doświadczenie kluczowych specjalistów (10%) oraz technologia prowadzenia robót w tym tymczasowa organizacja ruchu (10%).

Na ten moment ciężko ocenić kiedy poznamy Generalnego Wykonawcę odpowiedzialnego za przebudowę tyskiego odcinka DK-44 - postępowanie jest w toku - natomiast wiadomo już jaka firma będzie zarządzała inwestycją.

Umowa z Inżynierem Kontraktu podpisana

30 czerwca podpisano umowę na Inżyniera Kontraktu z Konsorcjum dwóch firm: INKO Consulting Sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz MP-Mosty Sp. z o.o. (partner konsorcjum). Wartość umowy to blisko milion złotych.

Inżynier Kontraktu to zespół specjalistów, w skład którego wchodzą mi.in. inspektorzy robót drogowych, obiektów inżynieryjnych czy sieciowych, a także geodeci, specjaliści z zakresu ochrony środowiska czy organizacji ruchu. Do głównych obowiązków Inżyniera Kontraktu należeć będzie m.in. utrzymanie bieżącej komunikacji i raportowania pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu, monitoring i kontrola jakości wykonania kontraktów na roboty pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym, kontrola budżetu i kosztów, a także wszystkich innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej oceny postępu realizacji.